Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: seria wydawnicza
rok: 1992
autorzy: Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J.
tytuł: Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowcowate prócz ryjkowców – Curculionioidea prócz Curculionidae.
seria: Katalog Fauny Polskitom: XXIIIzeszyt: 18wydawca: Warszawa
cytacja skrócona: Burakowski B. et al. 1992
BioMap ID: 11449