Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1994
autorzy: Burakowski B., Jadwiszczak A.S., Watała C.
tytuł: Przegląd krajowych gatunków rodziny Cicindelidae (Coleoptera).
czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologicatom: 2strony: 37-64
cytacja skrócona: Burakowski B. et al. 1994
BioMap ID: 914