Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: seria wydawnicza
rok: 1995
autorzy: Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J.
tytuł: Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, część 2.
seria: Katalog Fauny Polskitom: XXIIIzeszyt: 20wydawca: Warszawa
cytacja skrócona: Burakowski B. et al. 1995
BioMap ID: 11451