Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2011
autor: Bury J.
tytuł: Nowe stanowisko Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w południowo-wschodniej Polsce.
czasopismo: Heteroptera Poloniae – Acta Faunisticatom: 3strony: 1-5
cytacja skrócona: Bury J. 2011
BioMap ID: 16979