Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1961
autor: Burzyński J.
tytuł: Osnuja czerwonogłowa (Acantholyda erythrocephala L.) na ziemiach Polski.
czasopismo: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwatom: 234-236strony: 101-145
cytacja skrócona: Burzyński J. 1961a
BioMap ID: 933