Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: seria wydawnicza
rok: 1979
autor: Buszko J.
tytuł: Część XXVII. Motyle – Lepidoptera. Przeglądki – Thyrididae, Piórolotki – Pterophoridae.
seria: Klucze do Oznaczania Owadów Polskitom: 109zeszyt: 43-44wydawca: Warszawa-Wrocław
cytacja skrócona: Buszko J. 1979
BioMap ID: 17180

pełny tekst: Pobierz