Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1996
autorzy: Buszko J., Kokot A., Palik E., Śliwiński Z.E.
tytuł: Motyle większe (Macrolepidoptera) Puszczy Białowieskiej.
czasopismo: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodytom: 15zeszyt: 4strony: 3-46
cytacja skrócona: Buszko J. et al. 1996
BioMap ID: 12427