Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2017
autorzy: Buszko J., Nowacki J.
tytuł: A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland.
czasopismo: Polish Entomological Monographs Poznańtom: 13
cytacja skrócona: Buszko J. et Nowacki J. 2017
BioMap ID: 18520