Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2001
autor: Byk A.
tytuł: Próba waloryzacji drzewostanów starszych klas wieku Puszczy Białowieskiej na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy (Coleoptera) związanych z rozkładającym się drewnem leżących pni i pniaków.
tytuł książki: Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną.
redaktor: Szujecki A.wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawastrony: 369-393
cytacja skrócona: Byk A. 2001a
BioMap ID: 10083