Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2011
autor: Byk A.
tytuł: Wpływ sposobu przygotowania gleby na zgrupowania chrząszczy (Coleoptera) występujace na uprawach leśnych założonych na gruntach porolnych.
czasopismo: Sylwantom: 155zeszyt: 9strony: 622-632
cytacja skrócona: Byk A. 2011
BioMap ID: 17230