Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Byk A., Mendel J., Szwałko P.
tytuł: Nowe stwierdzenia Euheptaulacus sus (Herbst, 1783) (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) w Polsce.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 29zeszyt: 4strony: 297 [538]
cytacja skrócona: Byk A. et al. 2010
BioMap ID: 11407

pełny tekst: Pobierz