Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2013
autorzy: Byk A., Borowski J., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A.
tytuł: Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Spalsko-Rogowskie" na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych.
tytuł książki: Waloryzacja ekosystemów leśnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Spalsko-Rogowskie" metodą zooindykacyjną.
strony: 82-128
cytacja skrócona: Byk A. et al. 2013a
BioMap ID: 20413