Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autorzy: Chłond D., Herczek A.
tytuł: Colour polymorphism in species of the genus Notostira Fieber 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) registered in Poland
czasopismo: Aphids and Other Hemipterous Insectstom: 14
cytacja skrócona: Chłond D. et Herczek A. 2008
BioMap ID: 18698