Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1994
autor: Cholewicka-Wiśniewska K.
tytuł: Communities of weevils (Coleoptera, Curculionidae) in Polish pine forests of different age.
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 36strony: 441-458
cytacja skrócona: Cholewicka-Wiśniewska K. 1994a
BioMap ID: 1114