Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2001
autorzy: Chudzicka E., Skibińska E., Janoszek M.
tytuł: The invertebratefauna of Góry Stołowe National Park, its specificity and value.
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 44strony: 1-19
cytacja skrócona: Chudzicka E. et al. 2001
BioMap ID: 19314