Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2001
autorzy: Ciechanowski M., Garbalewski A., Kowalczyk J.K., Ożarowski D.
tytuł: Waloryzacja faunistyczna wybranych dolin Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
czasopismo: Przegląd Przyrodniczytom: 12zeszyt: 1-2strony: 69-91
cytacja skrócona: Ciechanowski M. et al. 2001b
BioMap ID: 12182