Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2003
autorzy: Ciepielewska D., Kosewska A., Nietupski M.
tytuł: Aphidophagous carabids (Coleoptera, Carabidae) in field groves and coppices.
czasopismo: Aphids and Other Hemipterous Insectstom: 9strony: 45-52
cytacja skrócona: Ciepielewska D. et al. 2003
BioMap ID: 12184