Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2018
autorzy: Cieśla A., Mionskowski M., Müller I., Radziwiłł D.
tytuł: Monitoring siedlisk przyrodniczych w roku 2016 oraz gatunków roślin i zwierząt w latach 2015-2016.
wydawca: GIOŚ, Warszawa. Biuletyn monitoringu przyrody
cytacja skrócona: Cieśla et al. 2018
BioMap ID: 20335