Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2015
autorzy: Cieśliczka A., Lis B.
tytuł: Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk łąkowych Jełowej (woj. opolskie).
czasopismo: Heteroptera Poloniae – Acta Faunisticatom: 9strony: 11-15
cytacja skrócona: Cieśliczka A. et Lis B. 2015
BioMap ID: 18247