Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1964
autorzy: Cmoluch Z., Kowalik W.
tytuł: Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) zbiorowiska leśnego koło Kraśnika (woj. lubelskie).
czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologiatom: 18strony: 69-103
cytacja skrócona: Cmoluch Z. et Kowalik W. 1964
BioMap ID: 1186