Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2005
autorzy: Colonnelli E., Knutelski S.
tytuł: Redescription and new records of Ranunculiphilus pseudinclemens (Dieckmann, 1969), with a key to the species of the genus (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae),.
czasopismo: Genus. International Journal of Invertebrate Taxonomytom: 16strony: 619-627
cytacja skrócona: Colonnelli E. et Knutelski S. 2005
BioMap ID: 17061