Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1962
autor: Czajka M.
tytuł: First observation on the occurrence of the spiders Lepthyphantes kochi Kulcz. and Amaurobius jugorum L. Koch in Poland (Araneae).
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 32strony: 251-252
cytacja skrócona: Czajka M. 1962
BioMap ID: 19557