Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autorzy: Czarniawski W., Gosik R.
tytuł: Materiały do znajomości rozmieszczenia wielbłądek (Raphidioptera) Polski.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 27zeszyt: 1strony: 33-36
cytacja skrócona: Czarniawski W. et Gosik R. 2008
BioMap ID: 11273

pełny tekst: Pobierz