Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1991
autorzy: Czylok A., Gorczyca J., Hałaj R., Klimaszewski S.M., Wojciechowski W.
tytuł: Fauna mszyc (Homoptera, Aphidodea) zwałowisk odpadów węglowych i cynkowych wojwództwa katowickiego.
czasopismo: Acta Biologica Silesianatom: 18strony: 108-117
cytacja skrócona: Czylok A. et al. 1991
BioMap ID: 13916