Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2001
autorzy: Derunkov A., Melke A.
tytuł: Familia Staphylinidae.
tytuł książki: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. [Catalogue of the Fauna of Białowieża Primeval Forest.]
redaktorzy: Gutowski J.M., Jaroszewicz B.wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawastrony: 133-147
cytacja skrócona: Derunkov A. et Melke A. 2001b
BioMap ID: 12191