Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Domian G., Gutowski J.M., Kędra K., Nietrzpiel K.
tytuł: Potwierdzenie występowania Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 29zeszyt: 1strony: 25-32
cytacja skrócona: Domian G. et al. 2010
BioMap ID: 11358

pełny tekst: Pobierz