Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1993
autor: Dominik J.
tytuł: Masowe pojawianie się foliofagicznych owadów w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie w latach 1945-1990.
czasopismo: Sylwantom: 137zeszyt: 8strony: 15-21
cytacja skrócona: Dominik J. 1993a
BioMap ID: 1695