Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Frąckiel K., Nowacki J.
tytuł: The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Marsh ecosystems In the Biebrza National Park.
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 7strony: 3-67
cytacja skrócona: Frąckiel K. et Nowacki J. 2010
BioMap ID: 11793