Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2006
autorzy: Gawroński R., Oleksa A.
tytuł: Wstępna waloryzacja alei śródpolnych Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego na podstawie chrząszczy saproksylicznych.
czasopismo: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodytom: 25zeszyt: 1strony: 85-107
cytacja skrócona: Gawroński R. et Oleksa A. 2006b
BioMap ID: 10089