Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2004
autor: Gosik R.
tytuł: Ryjkowcowate (Coleoptera, Curculionoidea: bez Scolytidae i Platypodidae) rezerwatu „Magazyn”.
czasopismo: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodytom: 23zeszyt: 3strony: 512-518
cytacja skrócona: Gosik R. 2004
BioMap ID: 12576