Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2006
autor: Gosik R.
tytuł: Dane o rozmieszczeniu korników i ryjkowców (Coleoptera: Scolytidae, Curculionidae) w Polsce.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 25zeszyt: 3strony: 185-186 [445]
cytacja skrócona: Gosik R. 2006a
BioMap ID: 11092

pełny tekst: Pobierz