Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2006
autor: Gosik R.
tytuł: Weevils (Curculionoidea) of the middle part of the Bug River Valley.
czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologiatom: 61strony: 7-69
cytacja skrócona: Gosik R. 2006d
BioMap ID: 16946