Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2009
autor: Greń Cz.
tytuł: Chrząszcze wodne (Coleoptera: Dytiscidae, Haliplidae, Hydrophilidae, Elmidae) obszaru źródliskowego Wisły w rezerwacie przyrody „Barania Góra“ (Beskid Śląski).
czasopismo: Acta Entomologica Silesianatom: 17strony: 41-52
cytacja skrócona: Greń Cz. 2009a
BioMap ID: 11639