Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2009
autor: Greń Cz.
tytuł: Chrząszcze z rodzin Noteridae i Dytiscidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
czasopismo: Acta Entomologica Silesianatom: 17strony: 53-76
cytacja skrócona: Greń Cz. 2009b
BioMap ID: 11640