Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2020
autor: Grodzki W.
tytuł: On the vertical distribution of Ips duplicatus, I. cembrae and some bark- and longhorn beetles (Col.: Curculionidae, Scolytinae; Col.: Cerambycidae) in the Tatra National Park in Poland.
czasopismo: Folia forestalia Polonica, Series Atom: 62zeszyt: 2strony: 68-77
cytacja skrócona: Grodzki W. 2020
BioMap ID: 20794