Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2012
autorzy: Gutowski J.M., Kubisz D., Sućko K.
tytuł: Nacerdes carniolica (Gistel, 1834) (Coleoptera: Oedemeridae) – nowy chrząszcz dla polskiej fauny.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 31zeszyt: 4strony: 267-273
cytacja skrócona: Gutowski J.M. et al. 2012c
BioMap ID: 17241

pełny tekst: Pobierz