Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2015
autorzy: Gutowski J.M., Malzahn E., Zin E.
tytuł: Placówka Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży
wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, stron: 360
cytacja skrócona: Gutowski J.M. et al. 2015a
BioMap ID: 20290