Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2015
autorzy: Gutowski J.M., Malzahn E., Zin E.
tytuł: The Białowieża Branch of the Forest Research Institute.
wydawca: Forest Research Institute, Sękocin Starystron: 360
cytacja skrócona: Gutowski J.M. et al. 2015b
BioMap ID: 20751