Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ:
rok: 2020
autorzy: Gutowski J.M., Kubisz D., Sućko K., Komosiński K., Mazur M.A., Pacuk B., Greń Cz.
tytuł: Chrząszcze (Coleoptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Monografia. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 391 pp.
cytacja skrócona: Gutowski J.M. et al. 2020a
BioMap ID: 20782