Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2008
autorzy: Gutowski J.M., Błoszyk J.
tytuł: Różnorodność biologiczna leśnych zwierząt bezkręgowych.
tytuł książki: Zasoby przyrodnicze polskich lasów.
redaktor: Grzywacz A.wydawca: Polskie Towarzystwo Leśne, Cedzyna k. Kielcstrony: 59-93
cytacja skrócona: Gutowski J.M. et Błoszyk J. 2008
BioMap ID: 12077