Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2000(1999)
autorzy: Gutowski J.M., Buchholz L.
tytuł: Owady leśne – zagrożenia i propozycje ochrony. [In:] Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 18zeszyt: Supl. 2strony: 43-72
cytacja skrócona: Gutowski J.M. et Buchholz L. 2000(1999)
BioMap ID: 12125

pełny tekst: Pobierz