Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2016
autorzy: Hebda G., Melke A., Plewa R., Szafraniec S., Rutkowski T.
tytuł: Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w Polsce
czasopismo: Acta Entomologica Silesianatom: 24
cytacja skrócona: Hebda G. et al. 2016b
BioMap ID: 18834