Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1897
autor: Heller K.M.
tytuł: Ueber eine Farbenaberration von Calosoma sycophanta L.
czasopismo: Entomologische Nachrichtentom: 23strony: 312
cytacja skrócona: Heller K.M. 1897
BioMap ID: 2997