Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2014
autorzy: Hilszczański J., Jaworski T., Plewa R., Ługowoj J.
tytuł: Zavaljus brunneus (Gyllenhal, 1808) – a beetle species new to the Polish fauna (Coleoptera: Erotylidae)
czasopismo: Genus. International Journal of Invertebrate Taxonomytom: 25zeszyt: 3strony: 421-424
cytacja skrócona: Hilszczański J. et al. 2014
BioMap ID: 20059