Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: artykuł
rok: 2011
autorzy: Hofmański D., Karg J.
tytuł: Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.
czasopismo: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodytom: 30zeszyt: 3-4strony: 71-80
cytacja skrócona: Hofmański D. et Karg J. 2011a
BioMap ID: 17369