Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2011
autorzy: Hofmański D., Karg J.
tytuł: Różnorodność fauny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego.
czasopismo: Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolskitom: 17zeszyt: 19strony: 20-26
cytacja skrócona: Hofmański D. et Karg J. 2011b
BioMap ID: 15338