Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2007
autorzy: Huruk S., Huruk A., Bochenek W.
tytuł: Analiza struktury zgrupowania biegaczowatych (Col., Carabidae) w lesie wyżynnym w obrębie Stacji Monitoringu Szymbark. Monitoring Środowiska Przyrodniczego.
wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce
cytacja skrócona: Huruk S. et al. 2007
BioMap ID: 12218