Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1978
autor: Jakuczun L.
tytuł: Fenologia rozrodu czterech wysokogórskich gatunków chrząszczy biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w Tatrach.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 48strony: 573-581
cytacja skrócona: Jakuczun L. 1978a
BioMap ID: 3433