Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1979
autor: Jakuczun L.
tytuł: Characteristics of the grouping of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in the carpathian beechwood of the Tatra National Park.
czasopismo: Ekologia Polskatom: 27strony: 449-462
cytacja skrócona: Jakuczun L. 1979
BioMap ID: 3434