Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1979
autorzy: Jakuczun L., Kuśka A.
tytuł: Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) zebrane w Dolinie Chochołowskiej w Tatrzańskim Parku Narodowym.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 49strony: 371-384
cytacja skrócona: Jakuczun L. et Kuśka A. 1979
BioMap ID: 3436